2 Ekim 2020

Serbest Bölgelerden tamir amaçlı İthalat ile ilgili 2020/24 sayılı Genelge

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan Genelge ile; Serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize, dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin beyanın sözlü beyan ile yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.