1 Ekim 2020

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelikte;
  • Tanımlar,
  • Üretim tesisi kurulmasında aranılacak şartlar,
  • İç ticaret, Dağıtım uygunluk belgesi başvurusu ve düzenlenmesi,
  • Etil alkol ve metanolün piyasaya arzına ilişkin genel esaslar,
  • Etil alkolün piyasaya arzı,
  • Etil alkol ve metanol denatürasyon işlemleri ve bu amaçla tesis kurulmasına ilişkin usul ve esaslar, Devir ve Geçiş süreci)
Yer alıyor. İlgili değişiklik bugün yürürlüğe girdi.