23 Eylül 2020

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında DFİF ten Yapılan Ödemelere İlişkin Usul Esaslar Hk Yönetmelikte Değişiklik

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yapılan değişiklikle; ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında DFİF ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak yapılan denetimlerin, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılmasının esas olacağı bildirilmiştir. İlgili Yönetmelik Değişikliği İçin İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- 19.03.2011 t. 27879 s. R.G