23 Eylül 2020

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Tes. ile Döviz Kazandıran Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Harç İstisnası Hk Tebliğ Değişiklik

2017/4 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin geçici 5 inci maddesinde bildirilen vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 31/3/2020 tarihine kadar fiziksel ortamda tekemmül ettirilmesi için Bakanlık yetkisindeki 6 aya kadar uzatma süresi 9 aya çıkarılmıştır. İlgili Tebliğ İçin