13 Eylül 2020

Karayolu Dışında Kul. Hareketli Makina. Takılan İçten Yan.Motorlar İçin Gaz ve Partikül Hal. Kirletici Emisyon Sınırları hakkında yönetmelik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB) (11.09.2020 t. 31241 s. R.G.) ile; Karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan veya takılması amaçlanan motorlar için gaz ve partikül halindeki kirleticilere yönelik emisyonların sınırlandırılması, bu motorların tip onayına ilişkin idari ve teknik şartlar ile piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin şartları ve bu tür motorlardan kaynaklanan gaz ve partikül halindeki kirleticilere yönelik emisyon sınırlarıyla ilgili olarak monte edilmekte olduğu veya monte edildiği karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere ilişkin gereklilikleri belirlemek amaçlanmıştır. İlgili Yönetmelik İçin