13 Eylül 2020

Hindistan menşeli PET filmlere yönelik sübvansiyona karşı telafi edici vergi şeklindeki önleme ilişkin NGGS açılmıştır.

Ticaret Bakanlığı’nca  yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/21) (12.09.2020 t. 31242 s. R.G.) ile; Hindistan menşeli “3920.62.19.00.00, 3920.69.00.00.00 ve 3921.90.10.00.00” GTIP altında yer alan “polietilen tereftalat (PET) filmlere” yönelik yürürlükte bulunan sübvansiyona karşı telafi edici vergi şeklinde kesin önleme yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.   İlgili Tebliğ İçin