13 Eylül 2020

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formuna ilişkin usul ve esasları hakkında Genelge(2020/22)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 03.09.2020 tarihli ve 2020/22 sayılı Genelgesi (Atık İthalatı) ile; Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan geri dönüşüm/geri kazanım tesislerine Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında düzenlenecek olan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formuna ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. İlgili Genelge İçin