8 Eylül 2020

GTIP tespiti hakkında “TARA” programı

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan “TARA Programı” hakkında yazıda; Eşyanın tarifesinin, eşya tanımları kullanılarak doğru bir şekilde tespit edilebilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan TARA Programının 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla güncellenerek daha kullanıcı dostu hale getirildiği anımsatıldı. Programın; kelime ve GTİP ile arama yapılarak, ithalat ve ihracata konu olmuş eşyalar üzerinden kullanılmış, tecrübe edilmiş bilgiye dayanan ve referans niteliğinde veriler sunduğu bildirildi. Programda kelime ile yapılan aramalarda; arama sonuçları, ticari tanımla en uygun şekilde eşleşen ilk on GTİP’i gösteriyor. Ayrıca kelimenin fihrist ve izahnamede en çok geçtiği ilk beş GTİP de referans olarak sunuluyor. Bu kapsamda; TARA programına Ticaret Bakanlığı internet sitesi, E-İşlemler menüsü altında “Tarife Arama” adıyla https://uygulama.gtb.gov.tr/Tara adresinden ulaşılabiliyor. Gümrük işlemlerinin tesisi esnasında referans amaçlı olarak TARA Programın kullanılabileceği bildirildi.   Referans GTIP tespiti için TARA Programı