28 Ağustos 2020

Uludağ İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği 2020/87-4609 sayılı yazısı(GÜMRÜK BİRLİĞİ VE BREXİT ÇALIŞMASI HK.)

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 25.08.2020 tarihli ve 210-2019 sayılı yazıda “İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararının 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle Brexit ile kesinleşmiş olduğu, bu yılın sonuna kadar sürecek olan geçiş dönemi ve süresince ise İngiltere’nin AB’nin bir üyesi olarak ticaretine devam ettiği, bu süreçte ülkemiz ticaret fazlası verdiği en önemli ticaret ortaklarından birisi olan İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması’nı sonuçlandırmaya yönelik müzakerelerini sürdürdüğü ifade edilmektedir. Yazıda devamla Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ile Gümrük Birliği kapsamında karşılaşılan sistemik sorunlara çözüm bulunması ve AB ile tercihli ticari ve ekonomik ilişkilerin kamu alımları, hizmetler ve e-ticaret gibi yeni alanlara genişletilmesinin amaçlandığı vurgulanarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından, Brexit sonrası İngiltere ile olan ticaretimiz ve sektörlerimize etkileri, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ihtiyacı ve ihracatçı sektörlerimizin değerlendirmelerinin yer alacağı kapsamlı bir çalışma yapılmasının planlandığı belirtilmektedir. Söz konusu çalışma kapsamında; Brexit ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ile ilgili görüş ve değerlendirmelerinizin TİM’e iletilmek üzere 10 Eylül 2020 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar “[email protected]” e-posta adresine gönderilmesi rica olunur.” Denilmektedir. İlgili Yazı İçin