26 Ağustos 2020

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 20.08.2020 tarihli ve 56709365 sayılı yazısı (Venezuela TGA)

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazı ile:

Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması (TGA) kapsamında tercihli menşe yönetmeliği yayımlanana kadar teminatlı işlem yapılması gerektiği belirtiliyor.