23 Ağustos 2020

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2841) (Türkiye ile Venezuela Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması 21.08.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.) (21.08.2020 t. 31220 s. R.G.)

21.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile;
Türkiye ile Bolivarcı Venezuela arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması 21.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
  • İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı Listede yer alan Sanayi ürünlerinin Karar ekindeki (Ek II) ürünler hariç, Venezuela menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanacaktır.
  • İthalat Rejimi Kararına ekli I, III ve IV sayılı listelerde belirtilen ürünlerin Venezuela menşeli olanlarının ithalatında Karar ekinde bildirilen Gümrük vergisi oranları uygulanacaktır.
  • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar şeklinde ihdas edilen ilave gümrük vergileri, Venezuela menşeli eşyalar için uygulanmayacaktır.