23 Ağustos 2020

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında

*21.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 
2585 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti arasında Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması uyarınca, Venezuela Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.   *Aynı gün Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; 2842 sayılı Karar kapsamında Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının tahsisat yöntemi ile başvuru, kullanım usul ve esasları belirlenmiştir.