22 Ağustos 2020

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846) (21.08.2020 t. 31220 s. R.G.)

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile;

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan değişiklikle;
madencilik, belediyeler, demiryolu, denizyolu, havayolu ve yük/yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, teknoloji yatırımları, enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, çevre lisansına tabi yatırımlar, ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleşecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları ve farklı bir çok sektöre yönelik düzenleme yapıldı;
Bazı yatırımlara yönelik asgari yatırım tutarları yürürlükten kaldırıldı; bazı sektörlere yönelik destek unsurlarında destek limitleri artırıldı; Yatırım Teşvik Uygulamalarına Yönelik Bölgeler yeniden düzenlendi.