7 Ağustos 2020

Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/14) (07.08.2020 t. 31206 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile;

0805.50.10.00.00 GTIP’li Taze limon (kurutulmuş hariç) ihracatında, Tarım ve Orman Bakanlığının ön izni kaldırılmıştır.