6 Ağustos 2020

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 05.08.2020 tarihli ve 56345159 sayılı yazısı (Andorra menşeli eşyada ilave gümrük vergisi)

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazıda;
Andorra menşeli eşyanın AB üyesi bir ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithalata konu olması halinde ilave gümrük vergisine tabi olmadığı bildiriliyor. Yazıda ayrıca sistem üzerinden yapılacak risk analizine göre Menşe Şehadetnamesi talep edilebileceği belirtiliyor.
  Andora Menşeli Eşyaya ilişkin Yazı için