5 Ağustos 2020

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2818) (05.08.2020 t. 31204 s. R.G.)

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile;
İthalat Rejimi Kararı (I) sayılı listede yer alan
– 0703.20.00.00.11, 0703.20.00.00.12, 0712.90.90.00.11 GTIP’li sarımsak,
– 0802.31, 0802.32 GTIP’li ceviz,
– 0803 GTIP’li muz,
– 0902 GTIP’li çay,
– 1206.00.91, 1206.00.99 GTIP’li ayçiçeği tohumu (tohumluk olanlar hariç)
ithalatında alınan gümrük vergi oranları düşürüldü; ancak gümrük vergisi oranları ile birlikte bu ürünlerin ithalatında Toplu Konut Fonu getirildi.
Kararın yayım tarihini takip eden 15.gün yürürlüğe girecektir. 
İlgili Karar İçin