3 Ağustos 2020

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2020/1) (28.07.2020 t. 31199 s. R.G.)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yayımlana Tebliğ ile;
2019/1 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapılmıştır. (Nitelikli personel desteğinden yararlanma şartları, Enerji desteğinden yararlanma şartları, Enerji desteği müracaat usul ve esasları, Enerji desteği uygulama esasları, Sigorta primi işveren hissesi desteği…)