29 Temmuz 2020

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 168) (29.07.2020 t. 31060 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan Tebliğ ile;
Oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili Gümrük Müdürlüklerinin belirlendiği 164 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük İşlemleri) yapılan değişik yapıldı.
9503.00.49.00.00, 9503.00.81.00.00 ve 9503.00.95.00.00 GTIP’li eşyadan, deniz veya havuzda kullanılan şişme eşya ve oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemleri Antalya Gümrük Müdürlüğünden yapılabilecek
EK- 1) Gümrük Genel Tebliği -Gümrük İşlemleri- -Seri No.168- EK-2)Gümrük Genel Tebliği – Gümrük İşlemleri – Seri No. 164