5 Haziran 2020

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166) (02.06.2020 t. 31143 s. R.G.) (kozmetik Ürünlerinde İhtisas Gümrüğü Uygulaması

2.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de;

Avrupa Birliği menşeli olmayan, Tebliğ eki Ek1 de yer alan kozmetik ürünlerinin, serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye Yetkili Gümrük Müdürlükleri‘nin belirlenmesi hakkında tebliğ yayınlandı. 

Tebliğ yayımı tarihi yürürlüğe girdi.


 
İlgili Tebliğ için
Yetkilendirilen Gümrük Müdürlükleri
Tebliğ Eki eşya GTIP Listesi