2 Haziran 2020

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02.06.2020 t. 31143 s. R.G.)

2019/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde bildirilen brüt 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatında kayıt belgesi muafiyetibir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında olacak şekilde değiştirilmiş;

EK III te yer alan Kayıt Belgesi Başvuru Formuna Eklenecek Belgelere İhracatçı – Üretici Bilgi Formu (Gerekli görülmesi halinde talep edilecektir)eklenmiştir.
İlgili Tebliğ için
2019/1 Sayılı Tebliğ (değişiklik öncesi)