11 Temmuz 2018

Serbest bölgelerden tamir ve bakım amaçlı ithalatlarda sözlü beyana tabi eşya Hkk.

Değerli Müşterilerimiz,

Gümrükler Genel Müdürlüğünün, Serbest bölgelerden Türkiye’ye yapılacak tamir ve bakım amaçlı ithalatlarda SBİF ile sözlü beyana tabi eşya hakkındaki 11.07.2018 tarihli ve 35751908 sayılı yazısı bilgilerinize sunulmuştur.