7 Ekim 2023

Çin, Hindistan ve Vietnam menşeli “Transmisyon kolanları” ithalatına yönelik uygulanan anti-damping vergisi için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Vietnam menşeli “Transmisyon kolanları” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.
  • Taraflar 37 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler.
  • Soruşturma sonunda ilgili eşyaya uygulanan anti-damping vergisinin devamına veya değişikliğine karar verilebilir.
Mevcut uygulama:  
İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz