26 Mart 2021

“Cam” ticari tanımlı eşyanın DTÖ üyesi olmayan ülkelerden (İran gibi) %20 uygulanması gerektiği hakkında

________________________________________________________________________________________________ Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazıda; İthalat Rejim Kararının II Sayılı Sanayi Ürünleri Listesinde yer alan ürünler karşısında gösterilen oranda Gümrük Vergisine tabii olmak ile birlikte ilgili rejimde 70. fasılın dip notlarında “(1) DTÖ üyesi olmayan ülkeler için %20 uygulanır.” hükmü yer almakta olduğu belirtilerek 7004, 7005, 7006, 7007 tarife pozisyonları ndaki “cam” için yazı eki gönderilen beyannamelerin eksik vergilendirme yönüyle incelenerek sonucundan bilgi verilmesi istenildi.   ________________________________________________________________________________________________ İlgili Yazı için aşağıdaki linki tıklayınız