17 Aralık 2020

Tohumluk olmayan buğday, mahlut, arpa ve mısırda %0 olarak uygulanan Gümrük Vergisi Oranı, 30/04/2021 tarihine uzatıldı.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3308/17.12.2020)” ile;
Tohumluk olmayan buğday, mahlut, arpa ve mısırda %0 olarak uygulanan Gümrük Vergisi Oranı, 30/04/2021 tarihine uzatıldı.
____________________________________________________________________________________________
İlgili Karar:
Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3100) (21.10.2020 t. 31281 s. R.G.” ile;
  • Tohumluk olmayan makarnalık buğday (1001.19),
  • Adi buğday (1001.99.00.00.11),
  • Mahlut (1001.99.00.00.12),
  • Kaplıca (kızıl buğday) (1001.99.00.00.13),
  • Tohumluk olmayan beyaz arpa (1003.90.00.00.11),
  • Maltlık arpa (1003.90.00.00.12),
  • Diğer arpa (1003.90.00.00.19) ve
  • Tohumluk olmayan diğer mısır (1005.90.00.00.19)
cinsi ürünlere ilişkin Gümrük Vergisi 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak belirlendi